Pre Loader

FORMBORD

FORMBORD

Vippbord med eller utan LCONs unika Hydraulvibrering HV med fasta sidor, fällbara sidor, höj- och sänkbara sidor. Det finns alla typer av vippbord. Det är kunden som avgör.

LÅNGBORD

LÅNGBORD

Långbord för slakarmerade eller förspända produkter. Med eller utan värme. Med mjukavspänning, med kontrollerad uppspänning. Alla krafter tas upp i bordet, inga krav på stora armeringar i golvet.

FORMAR

FORMAR

Gradängformar, portalformar, pelarformar är bara några exempel på alla specialformar som vi gjort till vår specialitet.

ÖVRIGT

ÖVRIGT

Liner för tunnelelement, plintar, kabelkanaler, L-stöd är de mer kvalificerade konstruktionerna. Specialbaskar, lyftok är något av de mer enklare produkterna. Vi tillverkar allting däremellan också.

Det startade i Kumla

LCON AB startades 1994 i Kumla och är ett ingenjörsföretag med konsultativa tjänster inom mekanik, hydraulik och styrning. Målgruppen är byggnadsindustri med prefabricerad tillverkning av betongprodukter, betongprefab. LCON erbjuder högkvalitativa, kompletta och nyckelfärdiga utrustningar där konstruktion, tillverkning och montage ingår. Innovation och nytänkande har varit en framgångsfaktor och det visar sig inte minst i det egenutvecklade hydraulvibreringssystemet HV, med bättre ytor och lågt ljud. LCON ökar kundens effektivitet, säkerhet och lönsamhet genom såväl enstaka formutrustningar som kompletta systemlösningar.

DET STARTADE I KUMLA

LCON AB startades 1994 i Kumla och är ett ingenjörsföretag med konsultativa tjänster inom mekanik, hydraulik och styrning. Målgruppen är byggnadsindustri med prefabricerad tillverkning av betongprodukter, betongprefab. LCON erbjuder högkvalitativa, kompletta och nyckelfärdiga utrustningar där konstruktion, tillverkning och montage ingår. Innovation och nytänkande har varit en framgångsfaktor och det visar sig inte minst i det egenutvecklade hydraulvibreringssystemet HV, med bättre ytor och lågt ljud. LCON ökar kundens effektivitet, säkerhet och lönsamhet genom såväl enstaka formutrustningar som kompletta systemlösningar.